Welkom

Geschiedenis van de vereniging

Geschiedenis van de vereniging De oprichting van de vereniging Fraternité Européenne et du Monde – F.E.M. dateert van februari 2022. Voorgesteld door Serge DELVENNE die verwarring wilde vermijden met andere verenigingen die zich pro-Europees zouden noemen, maar met een bijna gelijkaardige klank in de naam, Serge DELVENNE toen had het idee om de nieuwe infrastructuur FRATERNITE EUROPEENNE ET DU MONDE te noemen. Uitgaande van de vaststelling van een gebrek aan gemeenschappelijk beleid en solidariteit tussen de lidstaten van de Europese Unie bij het beheer van onder meer de COVID-19-crisis, wilde hij mensen samenbrengen rond een project dat erop gericht is alle beschikbare middelen voor de landen en partners van de Europese Unie. Serge Delvenne, een politicus uit Luik, is een overtuigd Europeaan, maar vreselijk teleurgesteld en ontevreden over het beeld dat hij van de EU in haar huidige configuratie heeft waargenomen, evenals haar onvermogen om zich te verenigen om een ​​gemeenschappelijk beleid te voeren, om slechts één voorzitterschap te hebben , een sterke gemeenschappelijke economie en een eigen leger. De recente Russisch-Oekraïense oorlog, aan de poorten van Europa, heeft de noodzaak en de urgentie benadrukt van het opzetten van een Europese militaire interventiemacht om onze waarden af ​​te dwingen en te verdedigen, en om geleidelijk onze autonomie van de O.T.A.N. Zich er al een tijdje van bewust dat de Unie bij de bevolking desinteresse en soms een bepaalde vorm van wantrouwen, zelfs ergernis opwekt, zei hij toen tegen zichzelf dat het de juiste tijd was om in te grijpen. Gesterkt door het enthousiasme en de steun voor het project dat hem werd getoond door een aantal mensen uit de politieke, economische, culturele en zakelijke wereld, besloot Serge DELVENNE toen samen met zijn nieuwe partners de statuten van de nieuwe vereniging op te stellen. Deze worden voltooid tijdens de laatste zondag van maart 2022. Tijdens de algemene vergadering, die de oprichting van de nieuwe vereniging bekrachtigde, werd Serge DELVENNE verkozen tot voorzitter, Thomas LEGRAIVE, eerste ondervoorzitter, Michèle LEGRAND, tweede ondervoorzitter, Bertrand LAVRENOV , Voorzitter van de culturele cel, Gil-Laurent BOURDOUX, Hoofd Protocol- en Defensieadviseur, Lieven CLAUS, Hoofd Betrekkingen met Vlaanderen, Kaysone SOURIVONG, Hoofd Betrekkingen met de landen van Zuidoost-Azië Laos/Thailand, Jean-Paul WALLKENIER, Publiek Relaties, Dieudonné KEMPELE-KWEBE, secretaris-generaal, Christina GIUBBI, dagelijks managementadviseur. De statuten werden op 16 mei 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zo ontstond Fraternité Européenne et du Monde, die sindsdien de steun heeft gekregen van tal van vertegenwoordigers van de Belgische en Europese politieke wereld en de diplomatieke wereld.

Een logo, symbolen

De 5 sterren: De 5 vijfpuntige gouden sterren symboliseren de 5 (bewoonde) continenten: Europa, Afrika, Azië, Amerika, Oceanië.

De duif: In de bijbelse aflevering van de zondvloed keert de duif wijselijk terug naar de ark van Noach met een olijftak in zijn bek, een goddelijke boodschap dat de wateren zijn teruggetrokken en dat de rust op aarde is teruggekeerd. Van daaruit werd de duif een symbool van vrede en hoop.

De olijfpalmen: De olijftak heeft al millennia een zeer sterke betekenis. Het symboliseert zowel vrede als overwinning, loyaliteit en kracht. Deze zeer sterke symboliek vindt zijn oorsprong in de Griekse mythologie maar ook in heilige geschriften zoals de Bijbel en de Koran.

De cirkel: De cirkel is het meest voorkomende symbool en van universele betekenis. Het is een van de eerste vormen die door mensen worden opgespoord. Het heeft geen begin of einde, waardoor het een universeel symbool is van eeuwigheid, perfectie, goddelijkheid, oneindigheid,… Het vertegenwoordigt de cycli van de natuurlijke wereld.

Blauw: Blauw symboliseert de wolkenloze blauwe lucht en werd in 1950 gekozen door Arsène HEITZ, ontwerper van de Europese vlag die destijds slechts 6 leden had. Later voegde hij 12 gouden sterren toe die de stichtende staten van Europa symboliseren: Frankrijk, België, Italië, Luxemburg, Nederland en wat toen West-Duitsland heette. Deze vlag werd in 1986 door alle gemeenschappen geadopteerd met de komst van Portugal en Spanje, waaruit het “Europa van de 12” ontstond.

Wit: In de westerse wereld wordt wit geassocieerd met zuiverheid, vrede, het is het symbool van wijsheid, onschuld, zuiverheid en het goddelijke.

Goud: De kleur goud wordt vaak gezien als een symbool van rijkdom, maar wordt ook geassocieerd met een symbool van diepere spiritualiteit, vooral in de leer van het boeddhisme.

Rood: Rood is een sterke kleur, synoniem voor kracht, kracht, energie, passie en uiteraard liefde. Maar rood staat ook voor bloed, gevaar en opstand.

Groen: De kleur groen wordt geassocieerd met hoop, geluk, kalmte. Sinds het romantische tijdperk is groen de kleur geworden van de natuur, de gezondheid en meer recentelijk die van de ecologie.

Het logo is volledig ontworpen door Serge DELVENNE die het voorstelde aan de Raad van Bestuur, die het in maart 2022 unaniem goedkeurde.

Bestuursleden